חיסיון משפטי

אחד ההיבטים המרכזיים בכל הקשור ליחסי עורך דין –לקוח, הוא נושא החיסיון המשפטי. חיסיון זה נועד לצרכי שמירה על הסודיות בכל המידע המובא בפני עורך הדין על ידי הלקוח. היבט זה מעוגן במסגרת חוק החיסיון עורך דין- לקוח, והוא תקף לכל האנשים המעורבים במתן שירותי עריכת הדין לאותו לקוח.

שירותיו של עורך הדין על פי חוקי לשכת עורכי הדין בישראל

בין יתר שירותיו המקצועיים של עורך הדין תמצאו:

  • ייצוג לקוחות בפני בתי המשפט, בתי הדין גופי בוררות וגופים נוספים המהווים סמכות שופטת
  • עריכת מסמכים והסכמים בעלי אופי משפטי
  • ייצוג לקוחות במסגרת משא ומתן משפטי
  • מתן ייעוץ וחוות דעת משפטיות
  • ייצוג לקוחות בהתאם לתחום ההתמחות של עורך הדין, לרבות, ייצוג הלקוח אל מול לשכות ההוצאה לפועל, ייצוג הלקוח אל מול רשם החברות במסגרת הליכי פירוק חברה או הקמת חברה, ייצוג לקוחות אל מול משרדי מרשם המקרקעין במסגרת פנייה לעורך דין המתמחה בתחום המקרקעין, ייצוג לקוחות במסגרת מנהל מס עזבון, ייצוג לקוחות אל מול פקידי השומה ונציגי מס הכנסה, ייצוג לקוחות במסגרת ערכאות משפטיות בכל תחום ונושא, לרבות, תחומי הרשלנות הרפואית במסגרתן עו"ד נזיקין מלווה את הלקוח בין אם הוא התובע ובין אם הוא הנתבע בתיק.